Chào mừng bạn đến trường học của chúng tôi
Nhà Trường

      Đại học Trường Giang do trung ương và tỉnh Hồ Bắc cùng thanh lập, là một trong những trường đại học có quy mô lớn nhất tỉnh Hồ Bắc. Là

trường đại học tổng hợp có tương đối đầy đủ các chuyên ngành đào tạo, trường còn là nơi bồi dưỡng đào tạo chính cho ngành kiến trúc tỉnh

Hồ Bắc. Trường toạ lạc tại thành phố Kinh Châu vùng trung lưu của lưu vực sông Trường Giang. Trường có khuôn viên và quang cảnh rất đẹp,

đã được tỉnh Hồ Bắc công nhận là trường có cảnh đẹp và tính văn minh hàng đầu của tỉnh. Năm 2007 đã được Bộ Giáo dục Trung Quốc bình

chọn là trường có thành tích ưu tú về công tác đào tạo sinh viên bậc đại học.

      Những bậc đào tạo của trường khá đầy đủ, hiện trường đang có 1 trung tâm nghiên cứu sau tiến sĩ, 8 điểm nghiên cứu bậc tiếnsĩ,109 điểm

nghiên cứu chobậcthạcsĩ;Ngoài ra trường còn có 83 chuyên ngành đào tạo bậc đại học như : kinh tế , luật, giáo dục, văn học, lịch sử, khoahọc,

kỹ thuật, nông nghiệp, y học và 10 ngành về quản lý ; Hiện tại trương đang có khoảng 34000 sinh viên, trong đó có khoảng 150 lưu học sinh.

      Trường hiện có những chuyên ngành rất đặc biệt như : Kỹ thuật thăm dò tài nguyên, Công nghệ và kỹ thuật khảo sát, nông nghiệp, kỹ thuật

dầu khí, thiết kế cơ khí và sản suất tự động hoá, hoá học và công nghệ. Bên cạch đó trường còn có 11 chuyên ngành hot nhất tỉnh Hồ Bắc: Kỹ

thuật thăm dò tài nguyên, công nghệ và kỹ thuật khảo sát, công nghệ và kỹ thuật khảo sát, nông nghiệp, điện tử và kỹ thuật thông tin, hoá

và công nghệ, tự động hoá, kỹ thuật dầu khí, xây dựng, hoá học ứng dụng, nuôi trồng thuỷ sản.( tài nguyên địa chất và kỹ thuật địa chất ), là

hai chuyên ngành đã được xếp vào tốp 10 toàn quốc về công tác đào tạo của Đại học Trường Giang. Các lĩnh vực nghiên cứu như Khoa học và

công nghệ dầu khí, phòng chống lũ lụt và sản suất nông nghiệp vùng đất ngập nước, nghiên cứu văn hoá...đều là những ngành nghiên

chính của trường.

Dữ liệu cơ bản về Đại học Trường Giang

Diện tích khuôn viên: 3766 mẫu

Diện tích xây dựng: 1246000 mét vuông

Số lượng sinh viên đang học tập tại trường :34572 người

Lưu học sinh nước ngoài: 705 người

Giáo sư: 274 người, Phó giáo sư: 753người

Giáo viên hướng dẫn tiến sĩ: 33 người, Giáo viên hưỡng dẫn thạc sĩ: 422 người.

Lượng đầu sách của thư viện là : 2.550.000 quyển, sách điện tử là: 1.700.000 quyển.

Trung tâm nghiên cứu sau tiến sĩ:1

Điểm nghiên cứu tiến sĩ:8

Điển nghiên của thạc sĩ:109

Chuyên ngành của bậc đại học:83

Phòng thực nghiệm của Bộ và Tỉnh(Trung tâm kỹ thuật,trung tâm thử nghiệm):26